wiseBooking

wiseBooking er et bookingsystem for bestilling av overnatting og forpleining. Systemet leveres i dag til drift av brakkerigger i Norge og Sverige.

Løsningen gjør det mulig å administrere overnattingssteder sentralt. Løsninger for integrering av nøkkelautomater og SMS-tjenester, inngår og blir benyttet flere steder allerede i dag.

Renholdspersonellet kan selv se på en egen app når rom og lokaler skal vaskes og ryddes. Bookingplanene er tilgjengelige for kundene som selv kan logge inn og booke overnatting og serveringstjenester.

Standardiserte, strukturerte og komplette elektroniske fakturagrunnlag kan sendes rett inn til økonomisystem, for fakturering.

Særdeles effektivt system som gir våre kunder stor driftsfordeler.