Wise Consulting er et frittstående norsk konsulentselskap. Vi gjennomfører prosjekter for store selskaper knyttet til strategi, utvikling av IT-systemer og utforming av digitale tjenester. Over tid har vi levert flere banebrytende og innovative løsninger som brukes av nasjonale og internasjonale selskaper i dag.

Med erfaringer fra mange større nasjonale og internasjonale industrikonsern, finner vi sammen med våre kunder frem til tidsriktige IT-løsninger, som understøtter selskapene sine særegenheter og forsterker deres konkurranseevne.

Vi konkurrerer ikke med standard løsninger, men bistår ofte ved valg av ERP og økonomisystem. Der hvor standard løsningene ikke strekker til, utvikler spesialitetene som gjør IT-plattformen komplett.

Innenfor logistikk har vi levert flere større systemer som kobler seg til eksisterende ERP/økonomisystemer og gir kundene bedre forutsigbarhet på hva som vil ankomme, slik at den interne produksjonsplanleggingen kan skje kontinuerlig.

Innen bygging av maritime sektor har vi utviklet et dokumentasjonssystem som i dag benyttes world wide. Systemet benyttes av Norsk og internasjonale rederi ved bygging av oljerigger, flytende produksjonsenheter og større cruise- og spesialfartøy.

Innen havbruk har vi i samarbeid med kunder og utarbeidet gen-krysnings løsninger for laks. og skinnegående foringsautomater for smolt.

Erfaringene er mange og spenner over flere forskjellige bransjer. Innenfor overnatting og forpleining leverer vi en bookingløsning som i dag driver over 80 overnattingssteder i Norge og Sverige.

For oss er det viktig å forstå kundene sine behov for å kunne drive egen business mer effektiv. Som IT-rådgivere og systemutviklere blir da typen IT-system underordnet. Om det skulle være behov for app'er eller omfattende og helhetlige system, så tar vi jobben.

Jan Helge Hjelset

Administrerende direktør